Past Events Photos

Women's Retreat
Women's Retreat

Women's Retreat
Women's Retreat

Women's Retreat
Women's Retreat

Women's Retreat
Women's Retreat

1/15
Women's Retreat 2013

 

Easter Egg Hunt 1
Easter Egg Hunt 1

Nicole Murphy having fun finding eggs!

Easter Egg Hunt 2
Easter Egg Hunt 2

Easter Egg Hunt
Easter Egg Hunt

Easter Egg Hunt 1
Easter Egg Hunt 1

Nicole Murphy having fun finding eggs!

1/52
Easter Egg Hunt 2013

 

Trunk-R-Treat
Trunk-R-Treat

Trunk-R-Treat
Trunk-R-Treat

Trunk-R-Treat
Trunk-R-Treat

Trunk-R-Treat
Trunk-R-Treat

1/12
Trunk - R - Treat 2012

 

IMG_1335.jpg
IMG_1335.jpg

IMG_1331.jpg
IMG_1331.jpg

IMG_1333.jpg
IMG_1333.jpg

IMG_1335.jpg
IMG_1335.jpg

1/10
Winter FUN!!!!
2013

 

Youth Winter Camp handouts.jpg
Youth Winter Camp handouts.jpg

162.JPG
162.JPG

001.JPG
001.JPG

Youth Winter Camp handouts.jpg
Youth Winter Camp handouts.jpg

1/84
Legacy Winter Camp
2014

 

IMG_1981.JPG
IMG_1981.JPG

IMG_1980.JPG
IMG_1980.JPG

IMG_1892.JPG
IMG_1892.JPG

IMG_1981.JPG
IMG_1981.JPG

1/86
Easter Egg Hunt 2014
2014

 

Reedsport-20130818-00374.jpg
Reedsport-20130818-00374.jpg

Reedsport-20130818-00373.jpg
Reedsport-20130818-00373.jpg

246901_10201740884789008_1395324138_n.jpg
246901_10201740884789008_1395324138_n.jpg

Reedsport-20130818-00374.jpg
Reedsport-20130818-00374.jpg

1/176
Church Trip to the Beach
2013
2014